จำหน่ายเพอร์ไลต์ดิบ และ เพอร์ไลต์ จากหนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อการก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรมห้องเย็น

บริษัท โคกสำโรง เพอร์ไลต์ จำกัด จัดจำหน่าย หินเพอร์ไลต์ (Perlite Ore) และ เพอร์ไลต์ (Expanded Perlite) * เพื่อใช้ในการก่อสร้าง การเกษตร พืชสวน ห้องเย็น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ จากหนึ่งในแหล่งเพอร์ไลต์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพได้มาตราฐานสากล